Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Brexit: 5 δις ευρώ προς τις χώρες της ΕΕ για τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο

– Προχρηματοδότηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021 και 2022, 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2025
– Μέθοδος κατανομής για να ληφθούν υπόψη το εμπόριο, η αλιεία και ο πληθυσμός των θαλάσσιων περιοχών που συνορεύουν με το Ηνωμένο Βασίλειο
– Ειδική δέσμευση για την αλιεία μικρής κλίμακας και τις τοπικές κοινότητες που εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του ΗΒ
– Το Brexit Adjustment Reserve θα πρέπει πρωτίστως να υποστηρίζει τις χώρες και τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Την Τρίτη, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ενέκρινε τη θέση της σχετικά με το Brexit Adjustment Reserve (BAR), ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο σχετικά με το τελικό σχήμα του εργαλείου. Το σχέδιο έκθεσης εγκρίθηκε με 35 ψήφους υπέρ, μία κατά και 6 αποχές.

Το ταμείο των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε τιμές 2018 – 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές) θα συσταθεί ως ειδικό μέσο εκτός των ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ).

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να διατεθούν οι πόροι σε τρεις δόσεις:

– προχρηματοδότηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δύο ίσες δόσεις των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021 και 2022 ·

– το υπόλοιπο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2025, που διανεμήθηκε βάσει των δαπανών που αναφέρθηκαν στην Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την προχρηματοδότηση.

Μέθοδος κατανομής

Σύμφωνα με αυτή τη νέα μέθοδο, η Ιρλανδία θα είναι μακράν ο μεγαλύτερος δικαιούχος σε απόλυτους όρους, ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο.

Επιλεξιμότητα κεφαλαίων

Σύμφωνα με την πρόταση του Κοινοβουλίου, το αποθεματικό θα υποστηρίξει τις δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 που πρότεινε η Επιτροπή. Η επέκταση θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να καλύψουν τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, την 1η Ιανουαρίου 2021, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις του Brexit.

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης να αποκλειστούν οι χρηματοοικονομικές και τραπεζικές οντότητες που επωφελούνται από την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ από την υποστήριξη της BAR.

Για να είναι επιλέξιμα για ενίσχυση, πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα σε σχέση με την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για:

– ΜΜΕ και αυτοαπασχολούμενοι για να ξεπεράσουν το αυξημένο διοικητικό φόρτο και το λειτουργικό κόστος

– αλιεία μικρής κλίμακας και τοπικές κοινότητες που εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου (τουλάχιστον 7% της εθνικής κατανομής για τις ενδιαφερόμενες χώρες), και

– να βοηθήσει τους πολίτες της ΕΕ που έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο να επανενταχθούν.

Δηλώσεις

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια της ΕΕ φτάνει στις χώρες, τις περιφέρειες, τις εταιρείες και τους ανθρώπους που πλήττονται περισσότερο από το Brexit. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που ήδη υποφέρουν από την κρίση COVID-19 δεν πρέπει να πληρώσουν δύο φορές για την καταστροφή του Brexit. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το αποθεματικό είναι τόσο σημαντικό και πρέπει να εξοφληθεί το συντομότερο δυνατόν, βάσει στατιστικών και μετρήσιμων δεδομένων», δήλωσε ο εισηγητής του Pascal Arimont (EEP, BE).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Younous Omarjee (Αριστερά, FR), δήλωσε: «Η επιτροπή έχει δείξει αξιοσημείωτη ενότητα. Έχουμε τροποποιήσει τον κανονισμό για να τον καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό, όσο το δυνατόν πιο κοντά στις προσδοκίες των περιφερειών και των τομέων που επηρεάζονται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε γρήγορα και αναμένουμε από το Συμβούλιο να επιδείξει την ίδια αποφασιστικότητα και, ως εκ τούτου, να είμαστε ευέλικτοι στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ολοκληρώσουμε εγκαίρως τον τριμερή διάλογο.»

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο αναμένεται να επιβεβαιώσει το σχέδιο εντολής κατά την πρώτη του σύνοδο ολομέλειας τον Ιούνιο. Οι συνομιλίες με το Συμβούλιο θα ξεκινήσουν αμέσως με στόχο την εξεύρεση συνολικής συμφωνίας με την Πορτογαλική Προεδρία τον Ιούνιο.

Ιστορικό

Στις 25 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για το Brexit Adjustment Reserve, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της απόσυρσης του ΗΒ.