Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κατηγορία: Νέα

ΔΕΕ – Κρατικές ενισχύσεις: Ακύρωση εν μέρει της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με το «ισπανικό καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης»

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων: Διευρύνθηκε το επιτοκιακό περιθώριο στο 4,96%

Η αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων. Ακριβαίνει το χρήμα για τους νέους δανειολήπτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα