Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κατηγορία: Νέα

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης – Λεπτομέρειες εφαρμογής

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

ΔΕΕ – Κρατικές ενισχύσεις: Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το φορολογικό καθεστώς τεσσάρων ισπανικών επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων συνιστά κρατική ενίσχυση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Νέο ειδικό ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών αρχικού ύψους 60 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότη νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων

Το ταμείο, που θα ονομάζεται “AccelerateTT” , θα επενδύει μέσω διαχειριστών επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds) απευθείας στο μετοχικό κεφάλαιο νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα …

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Από την 1η.1.2024 καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον έντυπο περιφερειακό και τοπικό τύπο

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Μεγάλες πολυεθνικές: Ειδική έκθεση για τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλουν σε κάθε κράτος μέλος μαζί με άλλα συναφή φορολογικά στοιχεία

Οι τράπεζες απαλλάσσονται από την εφαρμογή της οδηγίας – Το Συμβούλιο εγκρίνει μεγαλύτερη εταιρική διαφάνεια για τις μεγάλες πολυεθνικές …

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα 04.3.2021 έως 16.3.2021 – Αναλυτικά τι ισχύει για τη μετακίνηση

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. …

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα