Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

e-ΕΦΚΑ: Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών την Τρίτη 02/08 και την Τετάρτη 03/08 από 17:00 έως 22:00

Αθήνα, 28 Ioυλίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι την Τρίτη 2 Αυγούστου και την Τετάρτη 3 Αυγούστου, από τις 17:00 έως και τις 22:00 λόγω εργασιών, δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες λόγω μετάπτωσης των Δικτυακών Συνδέσεων του e-ΕΦΚΑ στο Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services), που παρέχονται σε τρίτους φορείς είτε μέσω ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ είτε απευθείας.
Επίσης δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμη η Ιστοσελίδα www.efka.gov.gr, όπως  και το σύνολο των Εσωτερικών Εφαρμογών.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Source