Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

e-Ε.Φ.Κ.Α.: Παράταση ΑΠΔ και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Με το Γενικό Έγγραφο 39663/28.01.2022 γίνεται γνωστό ότι με την υπ. αρ. 55/Συν.4η/27.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνεται μέχρι τη Παρασκευή 4/02/2022 η προθεσμία: 

Α) Καταβολής Ασφαλιστικών εισφορών Δεκεμβρίου 2021 και της αντίστοιχης δόσης εκκαθάρισης εισφορών 2020, Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών),

Β) Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων καθώς και της καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Γ) Καταβολής δόσεων όλων των ρυθμίσεων,

χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.