Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

H απόφαση για την παράταση των δηλώσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων
Αριθμ. Α.1083

Θέμα : Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
……

12. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων και επιχειρήσεων και την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31.12.2021, παρατείνεται μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source