Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

myDATA: Νέα έκδοση v1.0.6 – Επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις – Έσοδα λιανικής ξενοδοχείων – Tax Free

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τεχνικές προδιαγραφές – Εκδόσεις myDATA

Νέα έκδοση v1.0.6 – τι περιλαμβάνει:

1. Υποστήριξη τροποποιήσεων Α.1038/2022 και Α.1090/2022

2. Ειδική Κατηγορία Παραστατικού

– Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις
– Έσοδα Λιανικής Ξενοδοχείων-Χρεώσεις Δωματίου
– Λογιστική Εγγραφή
– Tax Free

3. Πεδίο Transmission failure στα ERP

– Απώλεια Διασύνδεσης

4. Προσθήκες αναφορικά με Tax Free Παραστατικά

5. Προσθήκες αναφορικά με FUEL παραστατικά

6. Επιπλέον Κατηγορίες

– εξαιρέσεων Φ.Π.Α.
– Παρακρατούμενων Φόρων
– Λοιπών Φόρων
– Τελών

7. Χαρακτηρισμοί

Νέοι συνδυασμοί

– απενεργοποίηση συνδυασμών

8. Παραστατικά Κατηγορίας τακτοποίησης εσόδων – εξόδων 17.3, 17.4, 17.5, 17.6

– διαβιβάσεις σε επίπεδο γραμμής με ειδικό rec_type που δηλώνει ότι τα ποσά των αξιών της γραμμής είναι αρνητικά

9. Διαβίβαση από λήπτη αποκλίσεων


10. Διαβίβαση από λήπτη παραστατικού λόγω παράλειψης διαβίβασης Εκδότη

Τεχνική περιγραφή διεπαφών REST API για διαβίβαση & λήψη δεδομένων για χρήστες ERP (Έκδοση 1.0.6)
Τεχνική περιγραφή διεπαφών REST API για διαβίβαση & λήψη δεδομένων από Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Έκδοση 1.0.6)
version v1.0.6 XSDs (zip)

Συνδυασμοί χαρακτηρισμών (αρχείο xls)

Source