Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

myDATA – Τα απαραίτητα βήματα κατά την  αρχική εφαρμογή

[1] Κατανόηση των βασικών κανόνων της πλατφόρμας myDATA

  
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις myDATA *
A. 1138/2020 (Επικαιροποίηση 28-04-2021)

➤  Κανάλια Ηλεκτρονικής Διαβίβασης
Δεδομένων

 
Η Επιχείρηση στην Ψηφιακή Πλατφόρμα
myDATA

 
Λογιστής και Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA

 
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις myDATA *
Επιχειρησιακά θέματα (Επικαιροποίηση 08-10-2021)

[2] Λήψη Κωδικών, για «Διασύνδεση» με την Πλατφόρμα (Επιχείρηση, Λογιστής και Λογιστικό Πρόγραμμα). (Δείτε αναλυτικά στην επισήμανση Νο 12 άρθρου εδώ  )

[3] Δήλωση Αποδοχής Λήψης Στοιχείων (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση)   [ https://www1.aade.gr/saadeapps2/bookkeeper-web/bookkeeper/#!/declaration ]
Παρέχει ανέξοδα το κίνητρο μείωσης της παραγραφής από 5 σε 4 έτη, στην Επιχείρηση. (Δείτε αναλυτικά επισημασνη Νο 8 του άρθρου εδώ  )

[4] Καταγραφή (Χαρτογράφηση) των Επιχειρήσεων στις οποίες έχουμε την λογιστική υποστήριξη, σε σχέση με τις υποχρεώσεις της πλατφόρμας myDATA (Βήματα : 5-12 )

[5] Έλεγχος για το δικαίωμα χρήσης της «Ειδικής φόρμας καταχώρησης» [ Αφορά μικρές Επιχειρήσεις ] (Δείτε αναλυτικά επισήμανση Νο 8 του άρθρου εδώ  )

[6] Καταγραφή των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, (τύπος, τρόπος, χρόνος, τόπος) και περιπτώσεις «αυτοτιμολόγησης», «Εκκαθάρισης» και «Ανάθεσης τιμολόγησης» από την συγκεκριμένη Επιχείρηση.

[7] Καταγραφή των ειδικών περιπτώσεων του Φ.Π.Α, ( είδος απαλλαγής, ειδικά καθεστώτα, μη εκπιτόμενος Φ.Π.Α., περιπτώσεις αυτοπαράδοσης, κ.λπ ) (Δείτε αναλυτικά επισήμανση Νο 8 του άρθρου εδώ ).

[8] Ελέγχουμε (όταν συντρέχει περίπτωση ) την υποχρέωση της διασύνδεσης και διαβίβασης των Φ.Η.Μ με το E-send.(Δείτε αναλυτικά Νο 11 του πίνακα που ακολουθεί)

[9] Εντοπισμός Επιχειρήσεων με ειδικά θέματα διαβίβασης (π.χ. Γραφεία ταξιδίων, Εισαγωγικές Επιχειρήσεις, Εκτελωνιστές, Ξενοδοχείων, κ.λπ ) και Επιχειρήσεων με εξαιρέσεις διαβίβασης (Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, ). (Δείτε αναλυτικά επισήμανση Νο 14 του άρθρου εδώ  )

[10] Έλεγχος για την δυνατότητα χρήσης μηχανογραφικών μέσων της Επιχείρησης (απαίτηση για τυχόν χρήση τιμολογιέρας, παραμετροποίηση του λογισμικού, κ.λπ ) – Συνεργασία με τον Μηχανογράφο (Δείτε αναλυτικά επισήμανση Νο 13 του άρθρου εδώ  )

[11] Έλεγχος για την δυνατότητα χρήσης μηχανογραφικών μέσων ( λογισμικού) του Λογιστικού Γραφείου ( παραμετροποίηση του λογισμικού, κ.λπ ) – Συνεργασία με τον Μηχανογράφο. (Δείτε και αναλυτικά επισήμανση Νο 13 του άρθρου εδώ  )

[12] Έλεγχος της ύπαρξης των κατάλληλων πόρων (προσωπικού και μέσων)

[13] Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω βημάτων (5-12) στον Επιχειρηματία και λήψη  ανάλογων αποφάσεων και εύρεση
πόρων υποστήριξης , από αυτόν (π.χ επίλυση του θέματος διαβίβαση των τιμολογίων σε “πραγματικό χρόνο”) και αποτίμηση του χρόνου του Λογιστή στις επιπλέον υποχρεώσεις .

[14] Επιλογή των καναλιών  διαβίβασης, που να καλύπτουν την προθεσμία διαβίβασης και τρόπος εκτέλεσης αυτών. (Δείτε και αναλυτικά στην επισήμανση Νο 8 και 19 του άρθρου εδώ  )

[15] Ενημέρωση του Πελάτη/Επιτηδευματία για τις νέες προθεσμίες διαβίβασης και παραλαβής από το λογιστικό γραφείο των παραστατικών (Δείτε αναλυτικά στην επισήμανση Νο 19 άρθρου εδώ )

[16] Προσαρμογή της Οργάνωσης των Λογιστηρίων/Λογιστικών Γραφείων, στα νέα δεδομένα:  α) Συντόμευση των προθεσμιών καταχώρησης,