Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει μακροπρόθεσμα ομόλογα ύψους 50 δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο του 2022 για τη χρηματοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης

Μετά την επιτυχή έναρξη της δανειοληψίας για τη χρηματοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU τον Ιούνιο του 2021, και σύμφωνα με τη στρατηγική της για ανοικτή και διαφανή επικοινωνία στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδιά της για την έκδοση χρεογράφων με σκοπό την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών στο πλαίσιο του NextGenerationEU για το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Το σχέδιο προβλέπει την έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων της ΕΕ ύψους 50 δισ. ευρώ μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2022, τα οποία θα συμπληρωθούν από βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα της ΕΕ. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις πληρωμές στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και όλα τα άλλα προγράμματα στο πλαίσιο του μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU κατά την εν λόγω περίοδο.

Το τρέχον σχέδιο χρηματοδότησης βασίζεται στις τελευταίες προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές ανάγκες πληρωμών στο πλαίσιο του NextGenerationEU. Δεδομένου ότι ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας –ο οποίος αντιπροσωπεύει το 90 % των πληρωμών στο πλαίσιο του NextGenerationEU– είναι ένα μέσο που βασίζεται στις επιδόσεις και ότι οι πληρωμές το 2022 θα εξαρτώνται από την τήρηση των οροσήμων και την επίτευξη των στόχων που προβλέπουν τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών, οι ακριβείς χρηματοδοτικές ανάγκες και ο χρόνος των πληρωμών μπορεί να ποικίλλουν. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται στην αγορά έγκαιρα και με διαφανή τρόπο.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί επίσης την έκδοση από την Επιτροπή της ετήσιας απόφασης δανειοληψίας για το 2022. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τα μέγιστα ποσά που εξουσιοδοτείται να δανειστεί η Επιτροπή έως το τέλος του έτους.

Ο αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση επίτροπος, κ. Γιοχάνες Χαν, δήλωσε τα εξής: «Το 2022, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συγκεντρώνει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης και την οικοδόμηση ενός καλύτερου και ανθεκτικότερου μέλλοντος για όλους. Με όγκο 50 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους, αναμένουμε να διατηρήσουμε ισχυρή παρουσία στις αγορές, βοηθώντας τα κράτη μέλη στην πορεία ανάκαμψης, και στηρίζοντας την ολοκλήρωση της κεφαλαιαγοράς και τον διεθνή ρόλο του ευρώ.»

Οι εκδόσεις θα συνεχιστούν το 2022 μετά την επιτυχή έναρξη του προγράμματος ανάκαμψης NextGenerationEU το 2021. Από τον Ιούνιο του 2021, η Επιτροπή έχει συγκεντρώσει 71 δισ. ευρώ για το NextGenerationEU μέσω μακροπρόθεσμων ομολόγων της ΕΕ, εκ των οποίων 12 δισ. ευρώ με την πρώτη έκδοση πράσινων ομολόγων NextGenerationEU. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει εκδώσει επί του παρόντος βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα της ΕΕ ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ. Στη βάση αυτή, η Επιτροπή κατέβαλε 54,15 δισ. ευρώ στις χώρες της ΕΕ ως προχρηματοδότηση στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και άνω των 6 δισ. ευρώ σε άλλα προγράμματα της ΕΕ που επίσης χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του NextGenerationEU. Με τον τρόπο αυτόν καλύφθηκαν πλήρως όλα τα αιτήματα πληρωμών το 2021.

Το 2022, η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει συμβατικά και πράσινα ομόλογα NextGenerationEU, στο πλαίσιο κοινοπρακτικών εκδόσεων και δημοπρασιών. Τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να εκδίδονται αποκλειστικά μέσω δημοπρασιών. Μετά την επιτυχή έναρξη του προγράμματος δημοπρασιών τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή θα επεκτείνει τη χρήση των δημοπρασιών ως μορφότυπο έκδοσης. Η ακριβής αναλογία μεταξύ δημοπρασιών και κοινοπρακτικών εκδόσεων θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και τις ακριβείς χρηματοδοτικές ανάγκες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να είναι παρούσα στην αγορά στο πλαίσιο των άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης, SURE και μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή), με εκτιμώμενο όγκο χρηματοδότησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 περίπου 5,5 δισ. ευρώ.

Η Επιτροπή θα ανακοινώσει τα σχέδιά της σχετικά με την έκδοση χρεογράφων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους τον Ιούνιο 2022.