Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

On line εργατικό σεμινάριο: Ανάλυση σε σημαντικά θέματα της εργατικής νομοθεσίας

Ο κόμβος διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο με ανάλυση σε σημαντικά θέματα της εργατικής νομοθεσίας.

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 04 Νοεμβρίου, ώρα 17:30.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

ΑΔΕΙΕΣ
Κανονική άδεια
Χρόνος & τρόπος χορήγησης
Κατάτμηση
Ομαδική χορήγηση
Αποδοχές & επίδομα αδείας
Μεταφορά αδείας
Μη χορήγηση – Συνέπειες
Ειδικές άδειες
Ειδική άδεια & σχέση με άδεια αναψυχής
Ειδικές άδειες σχετιζόμενες με την covid-19

ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Ειδικές περιπτώσεις
Επαπειλούμενη διακοπή κύησης
Ζήτημα παράτασης της ασθένειας στο επόμενο εργασιακό έτος
Ασθένεια & άδεια αναψυχής
Ανυπαίτιο κώλυμα και Covid-19

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρης απασχόληση – μερική απασχόληση
Κατανομή εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας σε ημερήσια βάση
Διακεκομμένο ωράριο
Διάλειμμα
Υπέρβαση ωραρίου
Διευθέτηση χρόνου εργασίας


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε από την κεντρική σελίδα του κόμβου.

Εισηγητής:

Σαρρής Ιωάννης
• Δικηγόρος Αθηνών.
• Απόφοιτος τμήματος Νομικής, σχολής ΝΟΠΕ του Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
• Μέλος της Συντακτικής Ομάδας του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας από τον Νοέμβριο του 2017.
• Συμβουλευτική δικηγορία και υποστήριξη τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού επιχειρήσεων.
• Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και πάσης Αρχής, με εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο.

Επιστημονική ομάδα κόμβου:
Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.