Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

On line σεμινάριο για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ και τις σχετικές υποχρεώσεις

Μέσω της δήλωσης ΦΠΑ πραγματοποιείται η απόδοση στο δημόσιο ή/και ασκείται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου. Η ορθή και ακριβής συμπλήρωση και υποβολή της επομένως καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική για τα υπόχρεα πρόσωπα.

Στα πλαίσια του webminar (διάρκειας τριών ωρών) θα γίνει αναλυτική παρουσίαση όλων των κωδικών της δήλωσης ΦΠΑ και θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε επίκαιρα θέματα όπως το πως συμπληρώνεται ορθά ο κωδικός 312 της δήλωσης ΦΠΑ, πότε και πως δηλώνονται οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, πως δηλώνονται τα ποσά που εισπράττονται λόγω Covid-19 κ.λπ.

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 11 Μαρτίου, ώρα 17:30.

Ενδεικτική θεματολογία:

• Ποιοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ;
• Κάθε πότε υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ (φορολογική περίοδος) από τους υπόχρεους;
• Ποιες είναι οι σχετικές προθεσμίες υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου;
• Ποια πρόστιμα και προσαυξήσεις προβλέπονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΠΑ;
• Ποια πρόστιμα και προσαυξήσεις προβλέπονται σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ ή μη καταβολής του φόρου;
• Πως υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ;
• Πως συμπληρώνεται η δήλωση ΦΠΑ;
• Πως δηλώνονται οι «δύσκολες» περιπτώσεις όπως οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, οι τριγωνικές συναλλαγές, οι πράξεις λήπτη, οι ειδικές απαλλαγές κ.λπ.
• Πως δηλώνονται οι διακανονισμοί που προβλέπονται για την έκπτωση του ΦΠΑ (pro rata, διακανονισμοί παγίων κ.λπ.)
• Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ;
• Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται δήλωση με επιφύλαξη;
• Ποιες άλλες υποχρεώσεις έχουν όσοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές;
• Ποιες πρόσθετες υποχρεώσεις έχουν όσοι πραγματοποιούν «ενδοκοινοτικές συναλλαγές»;
• Σε ποιές περιπτώσεις υποβάλλονται ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών;
• Πότε παραγράφεται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ;
• Πως συμπληρώνεται ο κωδικός 312 της δήλωσης ΦΠΑ;
• Πως δηλώνονται οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις κ.λπ.;
• Αναλυτικά Παραδείγματα


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε από την κεντρική σελίδα του κόμβου.

Εισηγητές:

Τσιατούρας Φώτης
Φοροτεχνικός, συγγραφέας, τ. επόπτης Π.Ε.Κ. Αθηνών

Κορρές Λεωνίδας
Ο Λεωνίδας Κορρές είναι λογιστής – φοροτεχνικός Α’ τάξης και φορολογικός σύμβουλος με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα διεθνούς φορολογίας, Φ.Π.Α. και φορολογίας νομικών προσώπων


Επιστημονική ομάδα κόμβου:

Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.