Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

On line σεμινάριο για τις εργασίες τέλους χρήσης 2021 σύμφωνα με ΕΛΠ και φορολογία εισοδήματος

Ο κόμβος διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο σχετικά με τις εργασίες τέλους χρήσης 2021 σύμφωνα με Ε.Λ.Π. και φορολογία εισοδήματος.

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, ώρα 17:30.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε βοηθούς λογιστές και μεσαία στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων.

ΣΚΟΠΟΣ
Η ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες τέλους χρήσης για την κατάρτιση του ισολογισμού και τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων (λογιστικών και φορολογητέων)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

– ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
– ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ  
– ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)
– ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
– ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
– ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
– ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
– ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
– ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
– ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
– ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
– ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν.4399/2016
– ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
– ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
– ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
– ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ
– ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
– ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
– ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
– ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ Α.Ε.-Ι.Κ.Ε.-Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε.-Ε.Ε.


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε από την κεντρική σελίδα του κόμβου.

Εισηγητής:

Κριαράς Ευστάθιος
Οικονομολόγος, κοστολόγος, συγγραφέας, σύμβουλος επιχειρήσεων με μεγάλη διδακτική και πρακτική εμπειρία.

Επιστημονική ομάδα κόμβου:
Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.