Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

On line σεμινάριο: Επίκαιρα θέματα ΦΠΑ (Δικαίωμα έκπτωσης, PRO-RATA, διακανονισμός παγίων, παραγραφή κ.λπ.)

Ο κόμβος διοργανώνει webinar με σκοπό την ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα ΦΠΑ που απασχολούν γενικά τις επιχειρήσεις και τους λογιστές (Δικαίωμα έκπτωσης, PRO-RATA, διακανονισμός παγίων, παραγραφή).

Το δικαίωμα έκπτωσης αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία του συστήματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Μέσω του δικαιώματος έκπτωσης εξασφαλίζεται ότι ο ΦΠΑ που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους προμηθευτές τους είναι ουδέτερος για αυτές (αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ) και επομένως δεν επιβαρύνει τις ίδιες αλλά την τελική κατανάλωση.  

Η σωστή εφαρμογή των κανόνων του ΦΠΑ για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης από τις επιχειρήσεις είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου αυτές να αποφύγουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 15 Απριλίου, ώρα 17:30.

Θέματα που θα αναπτυχθούν (ενδεικτικά):

• Τι είναι το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
• Πότε γεννάται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
• Ποιες είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για το δικαίωμα έκπτωσης;
• Ποιες πράξεις απαλλάσσονται αλλά παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης;
• Σε ποιες περιπτώσεις δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ;
• Πως υπολογίζεται το ποσοστό (PRO RATA) βάσει του οποίου θα προσδιοριστεί ο εκπιπτόμενος φόρος των κοινών εισροών σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης;
• Τι προβλέπεται ειδικά για τα πάγια;
• Εκπίπτει ο ΦΠΑ κατασκευών, προσθηκών και βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων;
• Πως διενεργείται ο διακανονισμός της έκπτωσης του ΦΠΑ παγίων σε περίπτωση παράδοσης τους ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις;
• Πως απεικονίζονται στη δήλωση ΦΠΑ οι διακανονισμοί μιας διαχειριστικής περιόδου;
• Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωση του ΦΠΑ εισροών;


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε από την κεντρική σελίδα του κόμβου.

Εισηγητές:

Τσιατούρας Φώτης
Φοροτεχνικός, συγγραφέας, τ. επόπτης Π.Ε.Κ. Αθηνών

Κορρές Λεωνίδας
Ο Λεωνίδας Κορρές είναι λογιστής – φοροτεχνικός Α’ τάξης και φορολογικός σύμβουλος με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα διεθνούς φορολογίας, Φ.Π.Α και φορολογίας νομικών προσώπων.Επιστημονική ομάδα κόμβου:

Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.