Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

On line σεμινάριο: Οι αλλαγές στο 2020 – Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις Covid – Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός

Ο κόμβος διοργανώνει webinar για τις αλλαγές 2020, τις επιδοτήσεις και αποζημιώσεις Covid και το λογιστικό και φορολογικό χειρισμό.

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 22 Απριλίου, ώρα 17:30.

Η θεματολογία αναλυτικά:

Ι. 2021: Το Φορολογικό τοπίο που θα καθορίσει το φετινό «Ραντεβού με την Εφορία»

Οι βασικότερες αλλαγές στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων

ΙΙ. Eννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος. Βασική αρχή  και διάκριση των εισοδημάτων:
• ποια ποσά δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται – κριτήρια.
• ποια ποσά δεν  θεωρούνται εισόδημα, δεν υπόκεινται σε φόρο, δεν αναγράφονται στη δήλωση και δεν δικαιολογούν τεκμήρια.
• ποια εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, αναγράφονται στη δήλωση και σε ποιόν πίνακα και ποια όχι.
• ποσά αποζημιωτικού χαρακτήρα (αποζημιώσεις) – δεν αποτελούν εισόδημα και δεν δικαιολογούν τεκμήρια.
• Σε ποιες περιπτώσεις δεν αποστέλλεται ετήσιο αρχείο βεβαιώσεων

ΙΙΙ. Γενικά: Επιδοτήσεις- Επιχορηγήσεις – Ενισχύσεις –  αποζημιώσεις στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Γενικός κανόνας αντιμετώπισης των επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων με τον ΚΦΕ – Ν. 4172/2013
• Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις με βάση τα ΕΛΠ – Ν. 4308/2014 από 01.01.2015 και μετά:
– Ορισμός επιχορηγήσεων στα ΕΛΠ
– Υποχρέωση (αναβαλλόμενο έσοδο) στη λογιστική βάση και ως «αφορολόγητο αποθεματικό» στη φορολογική βάση.
– α) Λογιστική βάση (όσον αφορά τις επιχορηγήσεις)
– β) Φορολογική βάση (όσον αφορά τις επιχορηγήσεις)

Κρατικές Επιχορηγήσεις – Χρόνος απόκτησης εισοδήματος κρατικών επιχορηγήσεων – Οι δύο σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) να έχει καταστεί δεδουλευμένο εντός του οικείου φορολογικού έτους και
β) να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του εντός του ίδιου έτους.
• Κρατικές Επιχορηγήσεις όταν αφορούν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
• Κρατικές Επιχορηγήσεις όταν αφορούν επιχορήγηση εξόδων (π.χ. Επιδότηση Τόκων, κ.λπ)
• Κρατικές Επιχορηγήσεις – Λογιστική απεικόνιση (γενικά)

Αποδοχές και αποζημιώσεις λόγω covid-19:

• Για ποια ποσά γίνεται ηλεκτρονική αποστολή βεβαιώσεων και με ποιους κωδικούς

Όλες τις επιδοτήσεις – ενισχύσεις και αποζημιώσεις λόγω Covid στο 2020- Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός  – Απεικόνιση των επιδοτήσεων επιχορηγήσεων στα έντυπα Ε3 και «Ν».

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε από την κεντρική σελίδα του κόμβου.

Εισηγητές:

Χριστόπουλος Γεώργιος
Φοροτεχνικός – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων – Υπεύθυνος της Επιστημονικής Ομάδας της ΕΦΕΕΑ – Εκπρόσωπος της ΠΟΦΕΕ – Πρώην καθηγητής ΤΕΙ.

Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. – Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ – Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheave
n


Επιστημονική ομάδα κόμβου:

Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.