Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

On line σεμινάριο: Φορολογικός έλεγχος (θεωρία και πράξη) – Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

Ο κόμβος συνδιοργανώνει με την Mental GROUP διαδικτυακή ημερίδα σχετικά με το φορολογικό έλεγχο (θεωρία και πράξη) και την παραγραφή φορολογικών υποθέσεων.

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, ώρα 17:30.

Η θεματολογία αναλυτικά

Α. Φορολογικός έλεγχος και ελεγκτικές διαδικασίες πάνω σε πραγματικές υποθέσεις ελέγχων:

• Είδη – μορφές και τρόποι ελέγχου (Επιτόπιος, Έλεγχος γραφείου, Μερικός έλεγχος, Πλήρης έλεγχος)
• Έλεγχος με έμμεσες μεθόδους ελέγχου – επιλογή μεθόδου (Τεχνική της καθαρής θέσης, Τεχνική των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. Τεχνική της Ανάλυσης της ρευστότητας του φορολογούμενου)
• Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος {α. βάσει γενικών διατάξεων (δήλωσης, τεκμηρίων), β. βάσει έμμεσων τεχνικών – το μεγαλύτερο μεταξύ α. και β.}
• Φορολογικός έλεγχος συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (ενδοομιλικές συναλλαγές-transfer pricing)
• Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία
• Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία
• Συνεχίζεται το μπαράζ φορολογικών ελέγχων το 2022 – Ποιες υποθέσεις ελέγχονται κατά προτεραιότητα – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ
• Φορολογικός έλεγχος καταθέσεων – Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.  
• Πως λειτουργεί στην ΑΑΔΕ το «Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» και αντλεί στοιχεία από τις εγχώριες τράπεζες (καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κ.λπ.).
• Πότε και η φορολογική αρχή αναγνωρίζει τα μετρητά στα «στρώματα» – σχετικές διατάξεις και αποφάσεις της ΔΕΔ
• Πως μπορεί να αποφευχθεί η «στοχοποίηση» μιας επιχείρησης από τις φορολογικές αρχές.

Β. Φορολογικός έλεγχος: Στάδια – αντιμετώπιση βήμα- βήμα:
     
α. έκδοση Εντολής Ελέγχου.
β. κοινοποίηση της Εντολής Ελέγχου.
γ. έκδοση και κοινοποίηση Αιτήματος Παροχής Πληροφοριών.
δ. υποβολή εξηγήσεων και πληροφοριών.
ε. έκδοση και κοινοποίηση του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου και Πράξης (ή πράξεων) Προσωρινού Προσδιορισμού Φόρου.
στ. υποβολή εκ μέρους του φορολογουμένου Απόψεων.
ζ. έκδοση και κοινοποίηση Πράξης (ή Πράξεων) Διορθωτικού Οριστικού Προσδιορισμού Φόρου και Έκθεσης Ελέγχου.
η. Ενδικοφανής Προσφυγή

Γ. Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων:

• Οι διατάξεις του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013) για την παραγραφή
• Ελεγχόμενες χρήσεις από 1.1.2014 και μετά
• Γενικός κανόνας πενταετούς παραγραφής – παραδείγματα
• Περιπτώσεις παράτασης της πενταετούς παραγραφής – παραδείγματα
• Περιπτώσεις δεκαετούς παραγραφής – παραδείγματα
• Διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής σε λοιπές φορολογίες – τέλη
• Για ποιες χρήσεις μπορεί η Φορολογική Διοίκηση να εκδώσει πράξεις προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξεις επιβολής προστίμων στο τρέχον φορολογικό  έτος 2022
• Για ποιες χρήσεις μπορεί η Φορολογική Διοίκηση να εκδώσει πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ και σχετικών προστίμων ΦΠΑ στο τρέχον φορολογικό  έτος 2022
• Νέα – συμπληρωματικά στοιχεία
• Ανταλλαγή πληροφοριών και Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού
• Αίτηση ακύρωσης φορολογικής εγγραφής
• Η παραγραφή στα τέλη χαρτοσήμου
• Η προβολή ισχυρισμού περί παραγραφής με ανακοπή, όταν δεν έχει προβληθεί με προσφυγή
• Πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (η παραγραφή στις ασφαλιστικές εισφορές)- όλες οι κρίσιμες αποφάσεις του ΣτΕ
• Παραγραφή είσπραξης φόρων
• Ποινολόγιο – Κυρώσεις  – πως εφαρμόζονται στον έλεγχο – Αναδρομική εφαρμογή ηπιότερης κύρωσης
• Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων – Παραγραφή

Δ. Απαντήσεις σε ερωτήματα και διευκρινίσεις επί όλων των θεμάτων που θα αναλυθούν


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε από την κεντρική σελίδα του κόμβου.

Εισηγητές:

Τσουρουφλής Ι. Ανδρέας
Δικηγόρος και Επίκουρος Καθηγητής φορολογικού δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών

Χριστόπουλος Γεώργιος
Ο Γιώργος Χριστόπουλος είναι φοροτεχνικός – οικονομολόγος, συγγραφέας φορολογικών βοηθημάτων, επιστημονικός συνεργάτης του Taxheaven, μέλος της «mental GRoup», πρώην καθηγητής ΤΕΙ.

Επιστημονική ομάδα κόμβου:
Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.