Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

On line σεμινάριο: Φορολόγηση παγκόσμιου εισοδήματος και Σ.Α.Δ.Φ.

Ο κόμβος διοργανώνει σεμινάριο σχετικά με τη φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματος και τις Σ.Α.Δ.Φ.

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, ώρα 17:30.

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Έννοια και ορισμοί της Φορολογικής Κατοικίας σύμφωνα με την Εσωτερική Νομοθεσία, Αστικό Κώδικα και των Σ.Α.Δ.Φ.
2. Προσέγγιση Φορολογικής Κατοικίας σε συνθήκες COVID
–  Εργασία από το σπίτι, επιρροή στο φυσικό πρόσωπο και στο αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο.
3. Επίλυση Φορολογικών διαφορών με άλλο συμβαλλόμενο κράτος, στο πλαίσιο της διαδικασίας του αμοιβαίου διακανονισμού.
4. Φορολόγηση παγκοσμίου εισοδήματος στα πλαίσια των Σ. Α. Δ. Φ
– Νομική και Οικονομική Διπλή Φορολογία – Αρχές εξάλειψης διπλής φορολογίας
– Μέθοδος της εξαίρεσης, μέθοδος της πίστωσης.
5. Το εισόδημα και κεφάλαιο – Φορολόγηση με βάση τη διάκριση του κράτους πηγής ή τοποθεσίας
6. Φορολογική Μεταχείριση των εισοδημάτων βάσει της πρότυπης Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α
Άρθρο 6. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
Άρθρο 7. Κέρδη Επιχειρήσεων
Άρθρο 8. Ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές και μεταφορές σε πλωτές οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
Άρθρο 9.  Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
Άρθρο 10. Μερίσματα
Άρθρο 11. Τόκοι
Άρθρο 12. Δικαιώματα
Άρθρο 13. Ωφέλεια από κεφάλαιο
Άρθρο 15. Εισόδημα από εξαρτημένη εργασία
Άρθρο 16. Αμοιβές διευθυντών
Άρθρο 17. Καλλιτέχνες και αθλητές
Άρθρο 18. Συντάξεις
Άρθρο 19. Κυβερνητικές Υπηρεσίες
Άρθρο 20. Σπουδαστές
Άρθρο 21. Άλλα εισοδήματα
Άρθρο 22. Κεφάλαιο
7. Άλλα ζητήματα που ρυθμίζονται με τις Σ.Α.Δ.Φ
8. Ανταλλαγή πληροφοριών
9. Αναγραφή των εισοδημάτων των φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
10. Φορολογικές διαφοροποιήσεις ως προς τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος



Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε από την κεντρική σελίδα του κόμβου.

Εισηγητές:

Σαφαρής Αθανάσιος
Στέλεχος ΑΑΔΕ

Δαυίδ Φωτεινή
Πρώην Υποδιευθύντρια ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

Επιστημονική ομάδα κόμβου:

Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.