Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

On line σεμινάριο myDATA: Ηλεκτρονικά βιβλία – Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και η λειτουργία της πλατφόρμας

Ο κόμβος διοργανώνει σεμινάριο διάρκειας τριών ωρών με θέμα: «myDATA: Ηλεκτρονικά βιβλία – Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και η λειτουργία της πλατφόρμας»

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 18 Μαρτίου, ώρα 17:30.

Θεματολογία:

1. Η Πλατφόρμα «MyData» – Τι είναι και πως λειτουργεί

2. Βασικές έννοιες στην «MyData».

3. Νομοθετικές Διατάξεις και Οδηγίες για την Πλατφόρμα «MyData»

4. Χρονοδιάγραμμα Πρώτης Εφαρμογής έτους 2021, της Πλατφόρμας “MyDATA”

5. Σύγκριση μεταξύ: α) «Πλατφόρμας MyData» και β) Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών

6. Υπόχρεες και Εξαιρούμενες Οντότητες σε Ηλεκτρονική Διαβίβαση Δεδομένων

7. Αρχική Προσαρμογή: Τι Χρειάζεται μια Επιχείρηση για να Προσαρμοστεί στην Πλατφόρμα “Mydata”

8. Ποια δεδομένα πρέπει να διαβιβάζουν οι υπόχρεοι στην Πλατφόρμα “MyDATA”

9. «Κανάλια» Διαβίβασης των Δεδομένων

10. Χρόνος (Προθεσμία) Διαβίβασης των Δεδομένων

11. «Πάροχοι Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης» – Φορολογικά Κίνητρα

12. «Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (Φ.Η.Μ)»

13. Ε.Λ.Π – Έντυπο Ε3 – Έντυπο Φ.Π.Α – Παρακρατούμενοι Φόροι και «Mydata»

14. Τυποποιήσεις / Κατηγορίες «Παραστατικών» – «Πρότυπα Παραστατικά» της ΑΑΔΕ

15. Ροή διαδικασίας: Έκδοση Παραστατικών – Λογιστικές Εγγραφές – Διαβίβαση και Χαρακτηρισμός – Συμφωνία

16. Τα «Βιβλία» της «MyDATA» («Αναλυτικό» και «Συνοπτικό»)

17. «Συμφωνίες» Λογιστικών Βιβλίων και Φορολογικών Δηλώσεων με τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία» – «Μηνύματα Ασυμφωνίας».

18. Παραδείγματα Διαβίβασης και Χαρακτηρισμού Παραστατικών από τον Εκδότη

19. Παραδείγματα Αναζήτησης, αποδοχής και χαρακτηρισμού των τιμολογίων, που διαβίβασαν άλλοι Εκδότες, από τον Λήπτη

20. Παραδείγματα Διαβίβασης και Χαρακτηρισμού Παραστατικών από τον Λήπτη, λόγω μη υποχρέωσης Διαβίβασης, από τον Εκδότη

21. Παραδείγματα Διαβίβασης και Χαρακτηρισμού Παραστατικών – Εγγραφές Οντότητας.


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε από την κεντρική σελίδα του κόμβου.

Εισηγητές:

Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής. – Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ – Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

Καρποδίνης Δημήτριος
Λογιστής-φοροτεχνικός – Μηχανογράφος – Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven


Επιστημονική ομάδα κόμβου:

Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.