Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Powerpass – Δηλώστε την Κύρια Κατοικία σας

Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ σχετικά με τη δυνατότητα δήλωσης κύριας κατοικίας για το PowerPass.

Μέσω της συγκεκριμένης σελίδας μπορούν οι πολίτες να τροποποιήσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής).

Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής). Τα στοιχεία αυτά ο δικαιούχος μπορεί:
•    είτε να τα επιβεβαιώσει,
•    είτε να τα τροποποιήσει μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass» (https://www1.aade.gr/saadeapps3/powerpass/katoikia), η οποία έχει υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. Ο πολίτης μπορεί να μεταφερθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω του vouchers.gov.gr, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο που εμφανίζεται κάτω από τα στοιχεία πρώτης κατοικίας. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καταχωρίζονται αμέσως. Έτσι, αφού ο δικαιούχος συμπληρώσει τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορεί να επιστρέψει στην πλατφόρμα του Power Pass και να ολοκληρώσει την αίτησή του.

Source