Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

TARIC: Αντιστοίχηση καταργηθέντων κωδικών 2020-2021

3 Φεβρουάριος 2021

TARIC: Αντιστοίχηση καταργηθέντων κωδικών 2020-2021

Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων Intrastat

Αντιστοίχηση καταργηθέντων κωδικών 2020-2021

Ex: means that the content of the code for the year 2021 comes partly from the code of the previous year which can be found opposite.
This table is indicative and has no legal value.

CN2020   CN2021
0508 00 00 0508 00 10
0508 00 00 0508 00 90
2804 70 00 2804 70 10
2804 70 00 2804 70 90
3002 20 00 3002 20 10
3002 20 00 3002 20 90
3926 90 97 3926 90 60
3926 90 97 3926 90 97
4401 22 00 4401 22 10
4401 22 00 4401 22 90
6307 90 98 6307 90 93
6307 90 98 6307 90 95
6307 90 98 6307 90 98
8504 90 19 8504 90 13
8504 90 19 8504 90 17
9019 20 00 9019 20 10
9019 20 00 9019 20 20
9019 20 00 9019 20 90
9020 00 00 9020 00 10
9020 00 00 9020 00 90