Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Tax Flash: Δημοσίευση της οδηγίας του συμβουλίου σχετικά με την επιβολή παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλη κλίμακας στην Ε.Ε.

23 Δεκέμβριου 2022

Tax Flash: Δημοσίευση της οδηγίας του συμβουλίου σχετικά με την επιβολή παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλη κλίμακας στην Ε.Ε.

Tax Flash: Δημοσίευση της οδηγίας του συμβουλίου σχετικά με την επιβολή παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλη κλίμακας στην Ε.Ε.

Συνημμένα

Source