Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Tax Flash: Νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα για επαγγελματίες του φορολογικού και τελωνειακού δικαίου

Jean Monnet Chair
EU Tax Policy and Administration
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

Tax Flash 91

25/5/2021

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Την 1η Μαΐου 2021, η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD) δημιούργησε μια νέα πύλη εκμάθησης CusTax EU για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φορολογικού και τελωνειακού δικαίου. Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της διαδικτυακής εκπαίδευσης, η πύλη στοχεύει στη δημιουργία κοινής εμπειρίας και γνώσης, καθώς και στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων μεταξύ των οικονομικών φορέων της ΕΕ και των εκπροσώπων τους στα

Η διαδικτυακή πύλη εκμάθησης CusTax EU παρέχει στους χρήστες της τελωνειακή και φορολογική κατάρτιση, καθώς και εργαλεία ανάπτυξης, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς την απόδοση σε όλη την Ευρώπη.

Τα βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας κοινής ικανότητας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων (όπως φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή), καθώς και πολλαπλές, προσαρμοσμένες μορφές εκπαίδευσης. Προσφέρει επίσης ένα φόρουμ για συζήτηση, ανάπτυξη και διάδοση των φορολογικών και τελωνειακών γνώσεων.

Κάτωθι παρατίθεται γράφημα με την παρουσίαση της πλατφόρμας:


 
Η πλατφόρμα μπορεί να βοηθήσει τις φορολογικές διοικήσεις να αποκομίσουν τα οφέλη από την πρόσληψή της σε εθνικό επίπεδο:


 
Οι αρμοδιότητες της ΕΕ χωρίζονται περαιτέρω σε τρεις κατηγορίες: φορολογικές επαγγελματικές ικανότητες, φορολογικές λειτουργικές ικανότητες και φορολογικές διοικητικές ικανότητες.Οι αρμοδιότητες της ΕΕ συμπληρώνονται από ένα σύνολο φορολογικών βασικών αξιών. Οι φορολογικές αξίες της ΕΕ είναι κοινές αρχές που καθορίζουν την εργασιακή ηθική του εργαζομένου και την ευθυγράμμισή του με τη συνολική φορολογική αποστολή.

Το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας για κάποιον εντός συγκεκριμένου ρόλου σε συνδυασμό με τις δεξιότητες περιγράφεται στο κάτωθι γράφημα:

Περαιτέρω, η πλατφόρμα εντοπίζει τις κάτωθι επαγγελματικές διαδρομές:


 
Οι φορολογικές διοικήσεις μπορούν να αποκομίσουν τα οφέλη της πλατφόρμας ενσωματώνοντας τη χρήση της στις διαδικασίες διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού.